Výsledková listina ročníka 2011/2012

Víťazi sú: 300 najlepších súťažiacich vo všetkých kategóriách spolu, tento počet je rozdelený po kategóriách v pomere počtu súťažiacich v každej kategórii. K nim boli pridaní ďalší zúťažiaci s rovnakým počtom bodov, prípadne ešte ďalší tak, aby boli v každej kategórii ocenené aspoň tri miesta.
Zoznam víťazov nájdete na tejto stránke. Každý víťaz dostane diplom a vecnú cenu - tričko s logom súťaže. Diplomy a ceny rozošleme do 4.12.2011.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.
Ich zoznam ako aj diplom pre každého úspešného riešiteľa je k dispozícii v elektronickej forme v koordinátorskom prostredí. Je na rozhodnutí každého koordinátora, či diplom vytlačí, prípadne stiahne a odovzdá žiakovi v elektronickej podobe.


Seniori - 7. novembra 2011

V kategórii Seniori súťažilo 3 319 súťažiacich.

Víťazi

 1. Soňa Galovičová, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (75.00 bodov)
  Matej Hamaš, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (75.00 bodov)

 2. Peter Dupej, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (72.00 bodov)
  Tomáš Langer, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (72.00 bodov)

 3. Michal Tóth, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (69.67 bodov)
  Uršuľa Žákovská, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (69.67 bodov)

 4. Romana Kapustová, Gymnázium, Alejová 1, Košice (66.68 bodov)
  Marek Rybár, Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín (66.68 bodov)

 5. Ondrej Frandel, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica (65.34 bodov)

 6. Pavel Sluka, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš (64.34 bodov)
  Michal Turcel, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (64.34 bodov)

 7. Michal Fikar, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (63.01 bodov)
  Róbert Hagan, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (63.01 bodov)
  Eva Mišovýchová, Gymnázium, ul. 17. novembra 1180 , Topoľčany (63.01 bodov)

 8. Martin Gazdag, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (63.00 bodov)

 9. Michal Badura, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica (62.68 bodov)
  Marek Furák, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica (62.68 bodov)
  Michal Hajmach, Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín (62.68 bodov)
  Benedikt Kičin, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (62.68 bodov)
  Matúš Slovík, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (62.68 bodov)
  Gergely Tóbiás, Gymnázium-Gimnázium, Fábryho 1, Veľké Kapušany (62.68 bodov)

 10. Juraj Myšiak, Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín (61.68 bodov)

 11. Stanislav Krajčovič, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava (61.34 bodov)
  Klaudia Litviaková, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (61.34 bodov)
  Filip Opálený, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (61.34 bodov)

 12. Peter Špaček, Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava (61.00 bodov)

 13. Martina Drencakova, Gymnazium, Šrobárova 1, Košice (60.67 bodov)
  Oliver Macko, Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok (60.67 bodov)

Bobríci - 8. novembra 2011

V kategórii Bobríci súťažilo 7 727 súťažiacich.

Víťazi

 1. Viktória Bajgarová, Základá škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany (96.00 bodov)
  Sofia Bandurčinová, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina (96.00 bodov)
  Dominik Csepy, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (96.00 bodov)
  Miriam Dulinová, Základná škola, Cernina 30, Cernina (96.00 bodov)
  Márk Fekete, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (96.00 bodov)
  Dominik Jablonský, Základná škola, Dražkovce 59, Dražkovce (96.00 bodov)
  Simona Jambrichová, Základná škola, Dolný Badín č. 28, Dolný Badín (96.00 bodov)
  Tatiana Jandurová, Základná škola s materskou školou, Ul. Nová Doba 482, Nižná (96.00 bodov)
  Nataša Jošková, Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, Martin (96.00 bodov)
  Oliver Karvay, Súkromná ZŠ pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Majerníkova 60, Bratislava (96.00 bodov)
  Klaudia Kováčiková, Základná škola s materskou školou, Ul. Nová Doba 482, Nižná (96.00 bodov)
  Samuel Kovár, Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra (96.00 bodov)
  Erik Maliar, Základná škola, Belehradská 21, Košice (96.00 bodov)
  Veronika Marušincová, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (96.00 bodov)
  Patrik Mitterpach, Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica (96.00 bodov)
  Norbert Mojsej, Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok (96.00 bodov)
  Nicolas Olle, Základná škola, SNP 5, Cífer (96.00 bodov)
  Mária Pačesová, Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín (96.00 bodov)
  Natália Pačesová, Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín (96.00 bodov)
  Ondrej Palka, Základná škola, Kuchyňa 551, Kuchyňa (96.00 bodov)
  Matúš Papšo, Základná škola, Ul. slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica (96.00 bodov)
  Patrik Patonyi, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (96.00 bodov)
  Diana Pavlusová, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (96.00 bodov)
  Szabolcs Petrík, Cirkevná ZŠ sv. Jána, Trhovisko 1, Dunajská Streda (96.00 bodov)
  Michaela Pivarčiová, Základná škola sv. Don Bosca, 1. mája 24, Zlaté Moravce (96.00 bodov)
  Oľga Poláková, Základná škola, Námestie SUT 12, Trnava (96.00 bodov)
  Marcela Sárköziová, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (96.00 bodov)
  Simona Sasaráková, Základná škola, Cernina 30, Cernina (96.00 bodov)
  Tereza Širáňová, ZŠ Alexandra Dubčeka, Budovateľov 9, Martin (96.00 bodov)
  Vaneska Španihelová, Základná škola, Papradno 312, Papradno (96.00 bodov)
  Slavomír Šutý, Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín (96.00 bodov)
  Timea Tabačáková, Základná škola s materskou školou, Ul. Nová Doba 482, Nižná (96.00 bodov)
  Pavla Tarožíková, Základná škola, Papradno 312, Papradno (96.00 bodov)
  Adriana Trančová, Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín (96.00 bodov)
  Júlia Turňová, Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, Brezno (96.00 bodov)
  Norbert Ujváry, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (96.00 bodov)
  Rastislav Zajac, Spojená škola ZŠ, Centrálna 464, Svidník (96.00 bodov)
  Martina Zboranová, Základná škola, Papradno 312, Papradno (96.00 bodov)

 2. Barbora Beláková, Základná škola, Dolný Badín č. 28, Dolný Badín (92.00 bodov)
  Marek Ertelt, Základná škola, Dražkovce 59, Dražkovce (92.00 bodov)
  Viktória Semanová, Základná škola, Belehradská 21, Košice (92.00 bodov)
  Nikolett Tóthová, Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (92.00 bodov)
  Anežka Záhorcová, Základná škola s materskou školou, Ul. Nová Doba 482, Nižná (92.00 bodov)

 3. Ema Andrejková, Základná škola, Belehradská 21, Košice (88.00 bodov)
  Adam Demečko, Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica (88.00 bodov)
  Nicola Demeterová, Základná škola, Hroncova 23, Košice (88.00 bodov)
  Vanesa Fízerová, Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, Brezno (88.00 bodov)
  Annamária Fujačková, Základná škola, Papradno 312, Papradno (88.00 bodov)
  Tímea Hučalová, Základná škola s materskou školou, Ul. Nová Doba 482, Nižná (88.00 bodov)
  Adriana Janáčková, Základná škola, Beňovského 1, Bratislava (88.00 bodov)
  Jana Kanalošová, Spojená škola ZŠ, Centrálna 464, Svidník (88.00 bodov)
  Marek Kleiman, Základná škola, Námestie SUT 12, Trnava (88.00 bodov)
  Tamara Kocianová, Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica (88.00 bodov)
  Šimon Kochan, Základná škola, Benkova 34, Nitra (88.00 bodov)
  Veronika Kováčiková, Základná škola s materskou školou, Ul. Nová Doba 482, Nižná (88.00 bodov)
  Eliška Malecká, Základná škola, Lehota 144, Lehota (88.00 bodov)
  Barbora Masárčová, Základná škola, Lehota 144, Lehota (88.00 bodov)
  Miriam Miklánková, Základná škola s materskou školou, Lubina 1, Lubina (88.00 bodov)
  Lívia Oráčová, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné (88.00 bodov)
  Oliver Paterek, Základná škola s materskou školou, Mútne 224, Mútne (88.00 bodov)
  Nikola Poláková, Základná škola, Kojatice 84, Svinia (88.00 bodov)
  Angelika Šusteková, Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča (88.00 bodov)
  Alex Veselý, Základná škola s materskou školou, Ul. Nová Doba 482, Nižná (88.00 bodov)
  Jerguš Vrana, Základná škola, Školská 294, Štítnik (88.00 bodov)

Juniori - 9. novembra 2011

V kategórii Juniori súťažilo 4 309 súťažiacich.

Víťazi

 1. Matúš Berák, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Matej Dzubák, Gymnázium, Alejová 1, Košice (80.00 bodov)
  Nikola Fifíková, Gymnázium, SNP 607, Dobšiná (80.00 bodov)
  Michal Kobák, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (80.00 bodov)
  Lukáš Korenčik, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Marek Koščo, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Branislav Kotrč, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Peter Kravec, Gymnázium, Alejová 1, Košice (80.00 bodov)
  Dávid Kuric, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Vladimír Macko, Gymnázium, Alejová 1, Košice (80.00 bodov)
  Daniel Mudrík, Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra č. 1296, Čadca (80.00 bodov)
  Frederik Hugo Radvánsky, Gymnázium, Alejová 1, Košice (80.00 bodov)
  Šimon Sámel, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica (80.00 bodov)
  Marek Smolárik, Gymnázium, Alejová 1, Košice (80.00 bodov)
  Jakub Sokolský, Gymnázium, Alejová 1, Košice (80.00 bodov)
  Natália Trochanová, Súkromná SOŠ Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov (80.00 bodov)
  Martin Žilák, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica (80.00 bodov)

 2. Mišo Bui, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (76.00 bodov)
  Richard Chrenek, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (76.00 bodov)
  Daniel Jahôdka, Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica (76.00 bodov)
  Katarína Krajčiová, Gymnázium, Alejová 1, Košice (76.00 bodov)
  Denis Kurek, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica (76.00 bodov)
  Katarína Martišíková, Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica (76.00 bodov)
  Jakub Muravský, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (76.00 bodov)
  Martin Paľko, Gymnázium, Alejová 1, Košice (76.00 bodov)

 3. Michaela Bieliková , Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď (74.67 bodov)
  Samuel Antol, Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok (74.67 bodov)
  Michaela Bajzíková, Gymnázium sv. Michala Archanjela, Pod Párovcami 127, Piešťany (74.67 bodov)
  Maroš Beťko, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica (74.67 bodov)
  Filip Černý, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec (74.67 bodov)
  Matúš Goliaš, Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok (74.67 bodov)
  Katarína Grešová, Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok (74.67 bodov)
  Matúš Halaj, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica (74.67 bodov)
  Samuel Homolya, Gymnazium, Šrobárova 1, Košice (74.67 bodov)
  David Hotary, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok (74.67 bodov)
  Peter Kyseľ, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec (74.67 bodov)
  Pavel Madaj, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (74.67 bodov)
  Adam Mečiar, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (74.67 bodov)
  Martin Michalík, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom (74.67 bodov)
  Adrián Mrázik, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok (74.67 bodov)
  Daniel Neupauer, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok (74.67 bodov)
  Andrea Ondríková, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (74.67 bodov)
  Martin Paluga, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín (74.67 bodov)
  Kristína Prešinská, Gymnázium, Párovská 1, Nitra (74.67 bodov)
  Michaela Santrová, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (74.67 bodov)
  Peter Sekan, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš (74.67 bodov)
  Henrich Suchánek, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec (74.67 bodov)
  Alexandra Szulényiová , 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava (74.67 bodov)
  Martina Šikyňová, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (74.67 bodov)
  Katarína Škuláňová, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (74.67 bodov)
  Martin Vatrál, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec (74.67 bodov)

Kadeti - 10. novembra 2011

V kategórii Kadeti súťažilo 8 253 súťažiacich.

Víťazi

 1. Tomáš Bánhegyi, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (80.00 bodov)
  Martin Biľanský, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (80.00 bodov)
  Monika Dzurková, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (80.00 bodov)
  Zuzana Frankovská, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (80.00 bodov)
  Nina Grešová, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (80.00 bodov)
  Patrícia Hoľková, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (80.00 bodov)
  Agáta Kirschnerová, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (80.00 bodov)
  Veronika Kleofasová, Základná škola, Dudova 2, Bratislava (80.00 bodov)
  Ivana Kohutová, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (80.00 bodov)
  Tomáš Konkoľ, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (80.00 bodov)
  Mária Lelková, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (80.00 bodov)
  Aneta Moravčíková, ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica (80.00 bodov)

 2. Erik Hudák, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (75.00 bodov)
  Matej Novák, Základná škola, Benkova 34, Nitra (75.00 bodov)

 3. Peter Franík, ZŠ, Školská 9, Lovinobaňa (74.67 bodov)
  Peter Grešák, Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves (74.67 bodov)
  Mário Hoz, Základná škola s materskou školou, Melíšková 649, Veľké Leváre (74.67 bodov)
  Oliver Hrivnák, Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice (74.67 bodov)
  Lukáš Králik, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (74.67 bodov)
  Miriama Krivjančinová, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (74.67 bodov)
  Jozef Krutel, Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno (74.67 bodov)
  Adam Pankuch, Základná škola, Park Angelinum 8, Košice (74.67 bodov)
  Tomáš Smädo, ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica (74.67 bodov)
  Alexandra Supeková, Základná škola, Veternicová 20, Bratislava (74.67 bodov)
  Róbert Vozar, Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves (74.67 bodov)

 4. Richard Antony, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (73.34 bodov)
  Adam Benko, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (73.34 bodov)
  Andrej Hoferica, Základná škola, Ul. slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica (73.34 bodov)
  Ľuboš Jakubík, Základná škola, Dončova 4, Ružomberok (73.34 bodov)
  Kristína Jurčíková, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (73.34 bodov)
  Martin Kotyra, Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra č. 1296, Čadca (73.34 bodov)
  Adam Král, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (73.34 bodov)
  Jakub Lovás, Základná škola, Ulica J. Švermu 6, Michalovce (73.34 bodov)
  Barbora Mancalová, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (73.34 bodov)
  Samuel Matuška, Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava (73.34 bodov)
  Zuzana Nováková, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (73.34 bodov)
  Sofia Perháčová, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (73.34 bodov)
  Mária Pitoňáková, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (73.34 bodov)
  Vladimír Priner, Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen (73.34 bodov)
  Ondrej Slepčan, Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica (73.34 bodov)
  Radoslav Spevák, Základná škola, Námestie SUT 12, Trnava (73.34 bodov)
  Lenka Staňová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (73.34 bodov)
  Benjamín Jozef Šiškovič, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (73.34 bodov)
  Peter Štefančík, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (73.34 bodov)
  Anton Trnovský, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (73.34 bodov)
  Jakub Zárecký, Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava (73.34 bodov)

 5. Kristína Kimličková, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (71.00 bodov)

 6. Barbora Demjanová, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (70.67 bodov)
  Ľudovít Krivda, Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves (70.67 bodov)
  Miroslav Salva, Základná škola, Slobody 521, Lúčky (70.67 bodov)
  Dávid Stašik, Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves (70.67 bodov)

 7. Gabriela Halienová, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (70.34 bodov)

 8. Soňa Feciskaninová, Gymnázium, Alejová 1, Košice (70.00 bodov)

 9. Ladislav Ferov, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, Diviaky nad Nitricou (69.67 bodov)
  Jakub Marták, Základná škola, Benkova 34, Nitra (69.67 bodov)
  Anna Mráziková, Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom (69.67 bodov)
  Pavol Petruš, Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa (69.67 bodov)
  Lukáš Pilarčík, Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec (69.67 bodov)
  Kristína Sventeková, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (69.67 bodov)
  Matej Šuriňák, Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec (69.67 bodov)
  Michaela Tarajová, Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec (69.67 bodov)
  Tomáš Terem, Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač (69.67 bodov)
  Peter Trubáčik, Základná škola, Dlhá 122, Sľažany (69.67 bodov)
  Oliver Zeman, ZŠ A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice (69.67 bodov)

 10. Dominik Bindzár, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (69.34 bodov)
  Kristína Gnipová, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (69.34 bodov)
  Alexandra Kopinská, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (69.34 bodov)
  Kristína Krchmanová, Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica (69.34 bodov)
  Juraj Krivjanský, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (69.34 bodov)
  Miroslav Mažerik, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (69.34 bodov)
  Samuel Michelko, Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2, Poprad (69.34 bodov)
  Miriam Pavlíková, Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice (69.34 bodov)
  Jakub Petrik, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (69.34 bodov)
  Veronika Andrea Poláková, Základná škola, Námestie SUT 12, Trnava (69.34 bodov)
  Marek Repko, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (69.34 bodov)
  Tomáš Škutka, Základná škola s materskou školou, Školská 231, Dlhé nad Cirochou (69.34 bodov)
  Martin Gažo, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 5 (68.34 bodov)
  Daniel Herko, Základná škola Pavla Dobšinského, ul. P. Dobšinského, Rimavská Sobota (68.34 bodov)
  Antónia Ihnátová, Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné (68.34 bodov)
  Klaudia Mahútová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (68.34 bodov)
  Kristína Mišlanová, Gymnázium, Alejová 1, Košice (68.34 bodov)
  Róbert Sabol, Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (68.34 bodov)
  Šimon Zaťko, Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce (68.34 bodov)

Benjamíni - 11. novembra 2011

V kategórii Benjamíni súťažilo 12 774 súťažiacich.

Víťazi

 1. Martina Antošková, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš (80.00 bodov)
  Jakub Argalassy, Základná škola, Komenského113, Lipany (80.00 bodov)
  Martina Babinčáková, Základná škola, Obchodná 5, Sečovce (80.00 bodov)
  Jana Babjačková, Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (80.00 bodov)
  Simona Baranová, Základná škola kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava (80.00 bodov)
  Diana Biskupová, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Klára Bodová, Základná škola, Belehradská 21, Košice (80.00 bodov)
  Adam Bogár, Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok (80.00 bodov)
  Ivona Boguská, Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre (80.00 bodov)
  Veronika Bohušová, Základná škola, Tekovská 17, Starý Tekov (80.00 bodov)
  Michal Cocuľa, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Zuzana Dubovská, Základná škola, Belehradská 21, Košice (80.00 bodov)
  Stela Dudášová, ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica (80.00 bodov)
  Soňa Dzurendová, ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta, Družby 339/2, Nedožery-Brezany (80.00 bodov)
  Diana Džoganová, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Peter Džubera, Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre (80.00 bodov)
  Radka Farkašová, Gymnázium, SNP 607, Dobšiná (80.00 bodov)
  Terézia Filová, Základná škola s materskou školou, Družinská 624, Rosina (80.00 bodov)
  Alexander Gajdoš, Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce (80.00 bodov)
  Ivana Galusová, Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice (80.00 bodov)
  Alexandra Gdovjaková, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (80.00 bodov)
  Andrea Geregová, Základná škola, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce (80.00 bodov)
  Dávid Gnip, Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre (80.00 bodov)
  Patrícia Chlpíková, Základná škola, Dudova 2, Bratislava (80.00 bodov)
  Jakub Igaz, Základná škola, Benkova 34, Nitra (80.00 bodov)
  Dominik Jenča, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (80.00 bodov)
  Dominik Kalman, Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (80.00 bodov)
  Samuel Klačman, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (80.00 bodov)
  Jakub Kmiť, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Jakub Kolárovský, Základná škola, Janigova 2, Košice (80.00 bodov)
  Matúš Kopunec, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín (80.00 bodov)
  Miška Kornúcová, Základná škola s materskou školou, Úbrež 141, Úbrež (80.00 bodov)
  Tereza Kosecová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Barbora Kotíková, Základná škola, Bernolákova 16, Košice (80.00 bodov)
  Paulína Kotlářová, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (80.00 bodov)
  Janka Kováčiková, ZŠ, Školská 9, Lovinobaňa (80.00 bodov)
  Lucia Kozlíková, Gymnazium, ul. L.Sáru 1, Bratislava (80.00 bodov)
  Lucia Kubovičová, Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves (80.00 bodov)
  František Kubový, Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina (80.00 bodov)
  Roman Kusý, Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica (80.00 bodov)
  Andrej Lukáč, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Aneta Macejáková, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (80.00 bodov)
  Kristián Malák, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (80.00 bodov)
  Eva Marenčinová, Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (80.00 bodov)
  Zuzana Maslenová, Základná škola s materskou školou, Župkov 18, Župkov (80.00 bodov)
  Daniela Maťašová, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Nicolas Mikulík, Základná škola kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava (80.00 bodov)
  Viktória Minčičová, Základná škola, Okružná 17, Michalovce (80.00 bodov)
  René Matúš Miškovič, Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (80.00 bodov)
  Michal Mokráň, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava (80.00 bodov)
  Alexandra Molčanová, Gymnázium, SNP 607, Dobšiná (80.00 bodov)
  Michal Molnár, Základná škola, Beethovenova 1, Nitra (80.00 bodov)
  Michal Mráz, ŠpMND a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava (80.00 bodov)
  Alexandra Nichtová, Základná škola, Tekovská 17, Starý Tekov (80.00 bodov)
  Patrik O Toole, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Branislav O´Toole, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Tatiana Ondrejková, Zakladná škola, Mostná 3, Nové Zámky (80.00 bodov)
  Juraj pančík, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá Hora, Martin (80.00 bodov)
  Zdenko Parobek, Základná škola Vladimíra Mináča, 9.mája 718, Klenovec (80.00 bodov)
  Tamara Petriková, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Richard Pillár, Základná škola, Masarykova 19/A, Košice (80.00 bodov)
  Dávid Pipta, Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre (80.00 bodov)
  Samuel Pjatak, Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok (80.00 bodov)
  Dominika Rendlová, Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského 17, Banská Štiavnica (80.00 bodov)
  Patrik Sabol, Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (80.00 bodov)
  Silvia Sabovíková, Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (80.00 bodov)
  Ondrej Sánta, Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov (80.00 bodov)
  Ján Semanišin, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (80.00 bodov)
  Alexandra Skovajsíková, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (80.00 bodov)
  Michal Staník, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín (80.00 bodov)
  Martina Strnadová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Alžbeta Strompová, Základná škola, Belehradská 21, Košice (80.00 bodov)
  Kristína Szabová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (80.00 bodov)
  Attila Szuhay, Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű, Mierová 491, Tornaľa (80.00 bodov)
  Gergely Šukola, Základná škola s VJM, Školská 8, Pribeta (80.00 bodov)
  Adela Švidroňová, Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok (80.00 bodov)
  Terézia Torousová, Základná škola, Ul. slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica (80.00 bodov)
  Karin Uhrínová, Základná škola Pavla Dobšinského, ul. P. Dobšinského, Rimavská Sobota (80.00 bodov)
  Péter Ujj, Základná Škola Jánosa Aranya s VJM, Hlavná 509/22, Okoč (80.00 bodov)
  Šimon Varga, Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany (80.00 bodov)
  Filip Zachar, Základná škola Pavla Dobšinského, ul. P. Dobšinského, Rimavská Sobota (80.00 bodov)
  Filip Zaikner, Základná škola, Školská 14, Levice (80.00 bodov)
  Radka Zoľáková, Základná škola, Okružná 17, Michalovce (80.00 bodov)
  Laura Zolnianska, Gymnazium, ul. L.Sáru 1, Bratislava (80.00 bodov)

 2. Kamil Bazelides, Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra č. 1296, Čadca (77.00 bodov)
  Jakub Mohler, Základná škola, Kežmarská 28, Košice (77.00 bodov)

 3. Mikuláš Akurátny, Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (76.00 bodov)
  Martin Augustinek, Gymnázium, Párovská 1, Nitra (76.00 bodov)
  David Barta, ZŠ s MŠ, Hurbanov rad 147, Vrbovce (76.00 bodov)
  Adam Bavolár, Základná škola, Námestie SUT 12, Trnava (76.00 bodov)
  Juraj Bielik, ZŠ s MŠ Trnové, Dolná Trnovská 36, Žilina (76.00 bodov)
  Sophia Bunganičová, Základná škola, Kudlovská 11, Humenné (76.00 bodov)
  Martin Čamaj, ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom (76.00 bodov)
  Pavol Ďuriš, Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec (76.00 bodov)
  Ján Gerčák, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves (76.00 bodov)
  Pavel Hamári, Základná škola, J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš (76.00 bodov)
  Július Herc, Základná škola, Tekovská 17, Starý Tekov (76.00 bodov)
  Vojtech Hohn, ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica (76.00 bodov)
  Andrea Kaliská, Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice (76.00 bodov)
  Martin Kasala, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (76.00 bodov)
  Jakub Knánik, Základná škola, Veternicová 20, Bratislava (76.00 bodov)
  Andrea Kočišová, Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou (76.00 bodov)
  Dominik Kopták, Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom (76.00 bodov)
  Mikuláš Kucsera, Základná škola, Nábrežá ul.95, Nové Zámky (76.00 bodov)
  Henrich Kudoláni, ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta, Družby 339/2, Nedožery-Brezany (76.00 bodov)
  Alexandra Laufová, Základná škola, Okružná 17, Michalovce (76.00 bodov)
  Michaela Lorková, Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok (76.00 bodov)
  Viktória Maľučká, Základná škola, Komenského 6, Sobrance (76.00 bodov)
  Eva Mičkaninová, Základná škola, Strážnická 26, Ľubotice (76.00 bodov)
  Alex Molnár, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (76.00 bodov)
  Alexandra Murajdová, Základná škola, Nám.kpt. Nálepku 12, Drienov (76.00 bodov)
  Roland Muráň, Základná škola s materskou školou, J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok (76.00 bodov)
  Denis Neveloš, Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice (76.00 bodov)
  Juraj Olejár, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (76.00 bodov)
  Alena Orosová, Gymnázium, SNP 607, Dobšiná (76.00 bodov)
  Samuel Paňko, Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (76.00 bodov)
  Agáta Pavlíková, Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice (76.00 bodov)
  Terézia Piršelová, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (76.00 bodov)
  Jakub Poláško, Základná škola, Pionierska 33, Čaňa (76.00 bodov)
  Samuel Potočňák, Základná škola, Družicová 4, Košice (76.00 bodov)
  Ján Priner, Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen (76.00 bodov)
  Matej Račický, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava (76.00 bodov)
  Martin Remeta, Základná škola, Nám.kpt. Nálepku 12, Drienov (76.00 bodov)
  Tomáš Singhofer, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (76.00 bodov)
  Matej Stieranka, ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica (76.00 bodov)
  Martin Strečka, Základná škola sv. Don Bosca, 1. mája 24, Zlaté Moravce (76.00 bodov)
  Marek Toma, Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice (76.00 bodov)
  Gregor Tomko, Základná škola, Nám.kpt. Nálepku 12, Drienov (76.00 bodov)
  Adriána Valíčková, Základná škola, Školská 394, Turie (76.00 bodov)
  Pavel Valnych, Základná škola, Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou (76.00 bodov)
  Kinga Vargová, Základná škola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová (76.00 bodov)
  Marek Vráb, Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica 141, Oravská Jasenica (76.00 bodov)
  Katarína Žatková, Základná škola, Belehradská 21, Košice (76.00 bodov)

 

Základné informácie

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl

4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl

3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich

2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich

1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich

Aktuality

Čas

Súťaž úspešne prebehla 6.-13.novembra 2017.

Organizátori:

logo - Projekt Infovek

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - addup