Počty súťažiacich a škôl 2020/2021

Zoznam obsahuje len tie školy, ktoré tento školský rok zaregistrovali aspoň jedného žiaka.
Ako sa zapojiť do súťaže

Registrovaných: 420 škôl, 55718 súťažiacich

Drobec 9015
2. a nižšia
3085
3. (ZŠ)
5930
Bobrík 13279
4. (ZŠ)
6502
5. (ZŠ)
6777
Benjamín 12697
6. (ZŠ)
6041
7. (ZŠ)
5655
prima
553
sekunda
448
Kadet 10923
8. (ZŠ)
5468
9. (ZŠ)
4234
tercia
624
kvarta
597
Junior 6118
kvinta
463
sexta
344
1. (SŠ)
3116
2. (SŠ)
2195
Senior 3684
septima
357
oktáva
275
3. (SŠ)
1804
4. (SŠ)
1151
5. (SŠ)+
97
Nevidiaci SŠ 2
sexta
1
2. (SŠ)
1
Nevidiaci ZŠ 0

Rozdelenie po krajoch a školách

Banskobystrický kraj (42)

 • Základná šklola JGT, Gaštanová 12, Banská Bystrica (96)
 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica (97)
 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Nám. Š. Moysesa 23, Banská Bystrica (164)
 • ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica (147)
 • Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (385)
 • Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského 17, Banská Štiavnica (323)
 • Základná škola, Beňuš 250, Beňuš (101)
 • Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo (740)
 • Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno (299)
 • Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, Brezno (67)
 • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno (187)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 622/24, Brusno (9)
 • Gymnázium, Štúrova 849, Detva (95)
 • Spojená škola, Ľ. Štúra 155, Dudince (174)
 • Základná škola, Školská 604/17, Heľpa (171)
 • Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa (12)
 • Základná škola, Horná Lehota 65, Horná Lehota (13)
 • Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa (44)
 • Základná škola, Partizánska cesta 407, Jasenie (23)
 • Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo (200)
 • Základná škola s materskou školou, Trávniky 13, Kováčová (34)
 • Základná škola, Kriváň 435, Kriváň (151)
 • Gymnázium A. Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina (72)
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina (24)
 • Základná škola, Stredisková 2735/5, Lieskovec (48)
 • ZŠ, Školská 9, Lovinobaňa (72)
 • Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec (111)
 • Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec (103)
 • Základná škola, Muránska Dlhá Lúka 321, Muránska Dlhá Lúka (8)
 • ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, Nová Baňa (160)
 • Základná škola, Kráľ 226, p. Štrkovec (17)
 • Súkromná stredná odborná škola hutnícka, Družby 554/64, Podbrezová (210)
 • Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová (153)
 • ZŠ Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, Podbrezová (100)
 • ZŠ I. B. Zocha, Jilemnického 94/3, Revúca (191)
 • Základná škola, Školská 4, Selce (66)
 • Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec (155)
 • Základná škola, Školská 30, Tomášovce (27)
 • Základná škola, Poľná 1, Veľký Krtíš (95)
 • Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom (22)
 • Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina (69)
 • Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom (237)

Bratislavský kraj (45)

 • Cirkevná základná škola – Narnia, Beňadická 38, Bratislava (388)
 • Gymnazium, ul. L.Sáru 1, Bratislava (649)
 • Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava (37)
 • Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava (637)
 • Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava (354)
 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava (118)
 • Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava (173)
 • SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava (6)
 • Spoj. škola s organizačnými zložkami: Škola umeleckého priemyslu a SOŠ drevárska, Tokajícka 24, Bratislava (55)
 • Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (477)
 • Spojená škola De La Salle, Čachtická 14, Bratislava (192)
 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava (45)
 • SZŠ Felix, Krásnohorská 14, Bratislava (434)
 • Wonderschool, Bilíkova 34, Bratislava (109)
 • Základná škola, Jelenia 16, Bratislava (103)
 • Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava (86)
 • Základná škola, Ostredková 14, Bratislava (183)
 • Základná škola, Prokofievova 5, Bratislava (216)
 • Základná škola, Dudova 2, Bratislava (94)
 • Základná škola, Nevädzová 2, Bratislava (240)
 • Základná škola, Mudroňova 83, Bratislava (148)
 • Základná škola, Budatínska 61, Bratislava (72)
 • Základná škola, Vazovova 4, Bratislava (196)
 • Základná škola, Karloveská 61, Bratislava (110)
 • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava (69)
 • Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava (339)
 • ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava (617)
 • ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, Bratislava (34)
 • Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava 4 (481)
 • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava V. - Rusovce (296)
 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, Častá (223)
 • Základná škola, Jakubov 276, Jakubov (173)
 • Základná škola s materskou školou, Kuchyňa 551, Kuchyňa (136)
 • Základná škola, Láb č. 489, Láb (186)
 • Základná škola, Malé Leváre 10, Malé Leváre (37)
 • Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra (51)
 • Základná škola Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra (555)
 • CZŠ Narnia, Komenského 27, Pezinok (170)
 • Gymnázium, Senecká 2, Pezinok (384)
 • Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok (496)
 • ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec (286)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 11, Slovenský Grob (207)
 • Základná škola kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava (110)
 • Základná škola, Vyhne 111, Vyhne (72)
 • Základná škola, Hlavná 143/31, Záhorská Ves (156)

Košický kraj (59)

 • Základná škola s materskou školou, Bracovce 26, Bracovce (7)
 • Gymnázium, SNP 1, Gelnica (119)
 • Základná škola – Alapiskola, Hrhov 46, Hrhov (11)
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice (241)
 • Stredná odborná škola , Ostrovského 1, Košice (246)
 • Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice (88)
 • Stredná odborná škola Jozefa Sakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice (106)
 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice (6)
 • Súkromná spojená škola HUMAN, Starozagorská 8, Košice (90)
 • Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice (208)
 • Súkromné bilingválne gymnázium, Katkin park 2, Košice (140)
 • Základná škola, Drábova 3, Košice (152)
 • Základná škola, Belehradská 21, Košice (519)
 • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice (331)
 • Základná škola, Kežmarská 28, Košice (100)
 • Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice (27)
 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice (132)
 • Základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, Košice (50)
 • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy (176)
 • Základná škola, Školská 10, Malá Ida (182)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany (158)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce (49)
 • Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce (129)
 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce (200)
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce (21)
 • Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce (41)
 • Základná škola, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce (220)
 • Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou (111)
 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou (62)
 • Základná škola, Nacina Ves č. 63, Nacina Ves (23)
 • Základná škola, Nižná Kamenica 60, Nižná Kamenica (7)
 • Základná škola, Odorín 65, Odorín (36)
 • Základná škola s materskou školou, Palín 104, Palín (28)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom (49)
 • Základná škola, Perín 145, Perín - Chym (18)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč (57)
 • Základná škola s materskou školou, Poráč 125, Poráč (13)
 • Základná škola s materskou školou , Prakovce 307, Prakovce (25)
 • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník (12)
 • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava (263)
 • CSŠ – ZŠ Svätej Rodiny, Kollárova 17, Sečovce (69)
 • Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (84)
 • Základná škola, Slovinky 71, Slovinky (117)
 • ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany (103)
 • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance (80)
 • Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves (284)
 • Základná škola, Komenského ul. 2, Spišská Nová Ves (308)
 • Gymnázium, SNP 3, Spišská Stará Ves (36)
 • Cirkevná spojená škola, org. zložka ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy (254)
 • Základná škola, Staré 283, Staré (13)
 • Základná škola, Mierová 1, Strážske (113)
 • Základná škola, Štós 35, Štós (8)
 • Gymnázium, Komenského 32, Trebišov (39)
 • Základná škola, Pribinova 34, Trebišov (10)
 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves (61)
 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany (15)
 • Základná škola P. O. Hviezdoslava, P. O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany (12)
 • Základná škola, Veľké Revištia 24, Veľké Revištia (18)
 • Základná škola s materskou školou, Zalužice 450, Zalužice (95)

Nitriansky kraj (40)

 • Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 43, Bánov (176)
 • Základná škola, Bešeňov 628, Bešeňov (19)
 • ZŠ s VJM – Alapiskola, Bešeňov - Zsitvabesenyő, Bešeňov č. 628, Bešeňov (5)
 • Základná škola, Demandice 131, Demandice (40)
 • Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial (129)
 • Základná škola, Starohorská 8, Dulovce (64)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 373, Horná Kráľová (46)
 • Základná škola, Hronské Kľačany 322, Hronské Kľačany (99)
 • Základná škola, Nám. Konkolyho–Thege č. 2, Hurbanovo (290)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 16, Jarok (91)
 • Základná škola, Školská 20, Klasov (103)
 • Základná škola, Pohraničná 9, Komárno (70)
 • Základná škola, Kovarce 164, Kovarce (64)
 • Základná škola, Lehota 144, Lehota (24)
 • Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice (110)
 • Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice (236)
 • Stredná priemyselná škola, Františka Hečku 25, Levice (164)
 • Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice (240)
 • Základná škola, Lipová 183, Lipová (21)
 • Základná škola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová (99)
 • Základná škola, Mojzesovo – Černík, Mojzesovo 505 (172)
 • Gymnázium, Golianova 68, Nitra (241)
 • SKŠ – ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra (122)
 • Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra (19)
 • ZŠ kniežaťa Pribinu, A.Šulgana 1, Nitra (467)
 • Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky (346)
 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 186, Rastislavice (25)
 • Základná škola, Tekovská 17, Starý Tekov (155)
 • ZŠ s MŠ J.Kossányiho s VJM, Školská 22, Svätý Peter (53)
 • SOŠ chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa (20)
 • Základná škola Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa (360)
 • ZŠ s MŠ s VaVJM Petra Pázmánya, Pázmaňa 48, Šaľa (41)
 • Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, Šurany (150)
 • Základná škola, Školská 974, Tešedíkovo (30)
 • ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 974, Tešedíkovo (19)
 • Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany (71)
 • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur (69)
 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185, Výčapy-Opatovce (230)
 • Základná škola, Školská 846, Zemné (21)
 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Žihárec 2, Žihárec (1)

Prešovský kraj (79)

 • Základná škola, Banské 239, Banské (52)
 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Faustíny, Pánska 2420, Bardejov – Dlhá Lúka, Bardejov (126)
 • Základná škola, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov (156)
 • Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov (21)
 • Základná škola, Komenského 333, Batizovce (35)
 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla, Komenského 64, Belá nad Cirochou (23)
 • Základná škola, Davidov 71, Davidov (14)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou (30)
 • Základná škola, Nám.kpt. Nálepku 12, Drienov (82)
 • Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce (71)
 • Základná škola s materskou školou, Gregorovce 93, Gregorovce (9)
 • Základná škola s materskou školou, Hertník 261, Hertník (16)
 • Základná škola s materskou školou, Hniezdne 244, Hniezdne (12)
 • Cirkevná spojená škola, org. zl. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné (154)
 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné (112)
 • Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné (486)
 • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné (32)
 • Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné (315)
 • Základná škola, Pugačevova 7, Humenné (44)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves (21)
 • Základná škola s materskou školou, Jablonov 209, Jablonov (20)
 • Základná škola s materskou školou, Kamenica 645, Kamenica (45)
 • Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok (250)
 • ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého, Klčov 28, Klčov (46)
 • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134, Koškovce (107)
 • Základná škola, Francisciho 11, Levoča (204)
 • Základná škola s materskou školou, Lipovce 125, Lipovce (83)
 • Základná škola, Školská 1, Ľubica (306)
 • Základná škola, Ľutina 4, Ľutina (98)
 • Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce (17)
 • Základná škola, Nižná Voľa 2, Nižná Voľa (9)
 • Základná škola, Nižný Hrušov 211, Nižný Hrušov (24)
 • Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov (68)
 • Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa 493, Nová Ľubovňa (122)
 • SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad (21)
 • Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad (32)
 • Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad (77)
 • Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad (12)
 • Základná škola s materskou školou, Francisciho 832/21, Poprad (152)
 • Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov (14)
 • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov (257)
 • SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov (375)
 • Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov (8)
 • Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov (118)
 • Základná škola, M. Nešpora 2, Prešov (99)
 • Základná škola, Važecká 11, Prešov (52)
 • Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov (860)
 • Základná škola s materskou školou , Župčany 171, Prešov (12)
 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov (380)
 • Základná škola, Školská 389, Sačurov (13)
 • Základná škola s materskou školou, Slovenská Ves 313, Slovenská Ves (223)
 • Základná škola, Študentská 1446/9, Snina (283)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica (64)
 • Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie (19)
 • Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie (40)
 • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov (98)
 • SOŠ Technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa (217)
 • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (140)
 • Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa (420)
 • Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa (263)
 • Gymnázium, Konštatínova 64, Stropkov (148)
 • Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov (92)
 • Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník (34)
 • Základná škola, Kojatice 84, Svinia (26)
 • Základná škola, Mierová 134, Svit (62)
 • ZŠ s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179 , Šarišské Bohdanovce (98)
 • Základná škola, Školská 168, Štrba (26)
 • Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, Tulčík (134)
 • Základná škola, Veľká Franková 56, Veľká Franková (14)
 • ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa, Veľká Lesná 16, Veľká Lesná (9)
 • Základná škola, Školská 267, Veľká Lomnica (19)
 • Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45, Veľký Lipník (98)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 138/6, Vikartovce (116)
 • Základná škola, Víťaz 263, Víťaz (55)
 • Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou (489)
 • Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou (412)
 • Základná škola, Hlavná 90/46, Záhradné (40)
 • Spojená škola, Školská 478, Zborov (69)
 • Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre (65)

Trenčiansky kraj (47)

 • Základná škola, Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou (150)
 • ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s NKS internátna, Brezolupy 30, Brezolupy (7)
 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom (39)
 • Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany (67)
 • Základná škola s materskou školou, Cigeľ 276, Cigeľ (15)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, Čereňany (31)
 • Základná škola s materskou školou, Diviacka Nová Ves 260, Diviacka Nová Ves (41)
 • Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, Diviaky nad Nitricou (151)
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Školská 252, Dolná Súča (181)
 • Základná škola, Školská 125, Dolné Kočkovce (35)
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom (248)
 • SOŠ, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom (488)
 • ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom (151)
 • Základná škola, Morovnianska cesta1866/55, Handlová (235)
 • Základná škola s materskou školou, Kálnica 385, Kálnica (25)
 • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom (42)
 • Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce (189)
 • Základná škola s materskou školou, Lazy pod Makytou 157, Lazy pod Makytou (95)
 • Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44, Lysá pod Makytou (156)
 • Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16, Mikušovce (24)
 • Gymnázium, Jablonská 5, Myjava (37)
 • Spojená škola – Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno (247)
 • Základná škola s materskou školou, Nitrica 41, Nitrica (84)
 • Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica (270)
 • Základná škola, Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom (90)
 • Základná škola, Omšenie č. 629, Omšenie (112)
 • Základná škola, Opatovce nad Nitrou 509, Opatovce nad Nitrou (27)
 • Gymnázium, Komenského 2, Partizánske (460)
 • Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske (72)
 • Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske (35)
 • Základná škola s materskou školou, Sverepec 240, Považská Bystrica (25)
 • Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (176)
 • Piaristická spojená škola F. Hanáka, Andreja Hlinku 44, Prievidza (138)
 • Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza (240)
 • Základná škola, Malonecpalská 206/37, Prievidza (98)
 • Základná škola, Mariánska ul. 554/19, Prievidza (618)
 • Základná škola s materskou školou H. Gavloviča, Školská 369, Pruské (225)
 • Stredná odborná škola , I. Krasku 491, Púchov (68)
 • Základná škola s materskou školou, Selec 183, Selec (35)
 • Základná škola s materskou školou, Skačany 539, Skačany (115)
 • Základná škola, Trenčianske Jastrabie 115, Trenčianske Jastrabie (37)
 • Stredná odborná škola, Jilemnického 24, Trenčín (57)
 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, Trenčín (36)
 • Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín (227)
 • Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín (172)
 • Základná škola s materskou školou, Vrbovce 147, Vrbovce (16)
 • Základá škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany (43)

Trnavský kraj (37)

 • Základná škola Michala Tareka, Školská 4, Abrahám (106)
 • Základná škola, Školská 285, Čáry (102)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 439/12, Dolná Krupá (161)
 • Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209, Dolné Orešany (141)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, Drahovce (137)
 • ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta (340)
 • Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec (152)
 • Základná škola, Bernolákova 5, Holíč (60)
 • Základná škola s materskou školou, Kostolá 28, Hrnčiarovce nad Parnou (178)
 • Základná škola, Školská 399/1, Jelka (28)
 • Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce 195, Kátlovce (38)
 • Základná škola s materskou školou, Kľačany 263, Kľačany (101)
 • Základná škola, Kvetoslavov 266, Kvetoslavov (73)
 • Základná škola s VJM, Školská 116, Lehnice (52)
 • Základná škola, Školská 240, Pata (68)
 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany (179)
 • Základná škola, Brezová 19, Piešťany (320)
 • ZŠ sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, Piešťany (52)
 • Základná škola s materskou školou, Prietržka 92, Prietržka (19)
 • Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica (231)
 • Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď (59)
 • ZŠ J. A. Komenského, Komenského 8, Sereď (489)
 • 3. Základná škola, Strážnická 1, Skalica (12)
 • Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica (42)
 • Základná škola, Vajanského 2, Skalica (80)
 • Základná škola, Smrdáky 33, Smrdáky (24)
 • Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín (248)
 • ZŠ s materskou Kráľa Svätopluka, Mierové nám. 10, Šintava (79)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce (194)
 • Základná škola, Hlavná č. 2, Topoľnica (13)
 • Gymnázium A.Merici , Hviezdoslavova 10, Trnava (298)
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava (63)
 • Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava (13)
 • Súkromná ZŠ Besst, Limbova 3, Trnava (298)
 • Základná škola, Gorkého 21, Trnava (62)
 • Základná škola, Ulica J. Bottu 27, Trnava (100)
 • Základná škola s materskou školou, I. Krasku 29, Trnava 5 (144)

Žilinský kraj (71)

 • Základná škola, Belá – Dulice č. 84, Belá – Dulice (78)
 • Základná škola, Bystrička 297, Bystrička (17)
 • Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča (440)
 • Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča (860)
 • Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra č. 1296, Čadca (31)
 • Základná škola s materskou školou, Divina 538, Divina (65)
 • Základná škola, Dolná Tižina 28, Dolná Tižina (81)
 • Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín (69)
 • Základná škola s materskou školou, Malatiná 70, Dolný Kubín (91)
 • ZŠ s MŠ a Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín (440)
 • Základná škola, Dražkovce 59, Dražkovce (41)
 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde (160)
 • Základná škola, Školská 55/5, Hruštín (95)
 • Základná škola s materskou školou, Chlebnice 134, Chlebnice (100)
 • Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom (84)
 • Základná škola, Ústredie 976, Klokočov (12)
 • Základná škola s materskou školou, Krušetnica 83, Krušetnica (151)
 • Základná škola, Clementisova 616, Kysucké Nové Mesto (73)
 • Základná škola, Lietava 216, Lietava (98)
 • Základná škola, Kvačany 227, Liptovská Sielnica (133)
 • Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok (124)
 • Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš (117)
 • Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin (66)
 • Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, Martin (20)
 • Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, Martin (143)
 • Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin (5)
 • Základná škola s materskou školou, Podhájska 10A, Martin (34)
 • ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin (40)
 • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa (171)
 • Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo (60)
 • Základná škola, Komenského 495/33, Námestovo (80)
 • Základná škola s materskou školou, Vavrečka 204, Námestovo (13)
 • Základná škola, Hlavná 19, Ochodnica (13)
 • Základná škola s materskou školou, Polgrúň 464, Olešná (12)
 • Základná škola s materskou školou, Oravský Podzámok 51, Oravský Podzámok (111)
 • Základná škola s materskou školou, Podbiel 246, Podbiel (20)
 • Základná škola, Radoľa 326, Radoľa (18)
 • Základná škola, Rudina 443, Rudina (65)
 • Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok (453)
 • ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, Skalité (232)
 • Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680, Stará Bystrica (67)
 • ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru, Stráňavy 342, Stráňavy (106)
 • Základná škola, Suchá Hora 73, Suchá Hora (41)
 • Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, Svätý Kríž (87)
 • ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Školská 86, Terchová (46)
 • Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (304)
 • Základná škola, Turčianske Kľačany 326, Turčianske Kľačany (19)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice (104)
 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446, Višňové (181)
 • ZŠ H. Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky (88)
 • ZŠsMŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, Vysoká nad Kysucou (35)
 • ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, Zákamenné (378)
 • Základná škola, Stred 957, Zákopčie (108)
 • Základná škola M. Rúfusa, Hlavná 189, Závažná Poruba (39)
 • Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec (338)
 • Základná škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava (154)
 • Základná škola, Cintorínska 54, Žabokreky (42)
 • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina (277)
 • Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina (240)
 • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina (50)
 • SSOŠ Pro scholaris, Jarná 13, Žilina (3)
 • Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina (5)
 • Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina (50)
 • Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina (49)
 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina (79)
 • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina (100)
 • Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina (106)
 • Základná škola, Gaštanová 56, Žilina (492)
 • Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina (57)
 • Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina (50)
 • Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, Žilina (210)

 

Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

logo - SISp

Základné informácie

14. ročník 2020/21

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl


Čas

Do súťaže ostáva 9 dní.