Základný test JavaScriptu pre súťaž iBobor

Tento test má tri kroky. Nezabudnite prejsť všetky tri.

  1. Test zobrazenia
  2. Test spolupráce
  3. Stlačte toto tlačidlo:

  4. Zhodnotenie