Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Súťaž pre tento školský rok skončila

Zúčastnilo sa 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl

Pozrite si štatistické vyhodnotenie

Aktuálne informácie

 • Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete.
 • V koordinátorskom prostredí sú prístupné kompletné výsledky všetkých žiakov danej školy. Úspešným riešiteľom môžu koordinátori vytvoriť diplom.
  Koordinátori môžu opravovať aj triedu a pohlavie súťaziacich aby boli správne zobrazené výsledkové listiny a diplomy.
 • Tohtoročné úlohy sa v našom archíve objavia až o niekoľko mesiacov. Musíme počkať až dosúťažia niektoré ďalšie krajiny (napr. aj tie z južnej pologule).
 • Upozorňujeme, že úlohy z archívu z ročníka 2015/16 a starších ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Termíny iBobra pre školský rok 2019/20

 • 26. augusta - 7. novembra 2019 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 19. septembra - 9. novembra 2019 do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 11. - 15. novembra 2019 prebieha SÚŤAŽ:
  • pondelok 11. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ, tercia, kvarta),
  • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva), Drobci (2. a 3. ročník ZŠ), Nevidiaci SŠ (stredné školy, kvinta až oktáva) a Nevidiaci ZŠ (druhý stupeň základných škôl, príma až kvarta),
  • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ, prima, sekunda),
  • štvrtok 14. novembra od 9:30 do 13:30 Juniori (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta),
  • piatok 15. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2019 sa stretnutie konalo v Balatonkenese v Maďarsku.

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

Ako sa zapojiť do súťaže

Prihlasovanie koordinátorov na tento rok skončilo.

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

 • Koordinátor, ktorý seba a svoju školu príhlásil už do minulého ročníka 2018/19, sa nemusí znova prihlasovať. Jeho pôvodné meno a heslo funguje naďalej. Adresa koordinátorského prostredia je rovnaká ako minulý rok.
 • Koordinátor, ktorý bol prihlásený dávnejšie než v minulom roku sa musí znova prihlásiť (kvôli GDPR).
 • Nový koordinátor vyplní túto prihlášku, potvrdí v nej súhlas so spracúvaním údajov (to je dôležité, nezabudnite prosím zmazať alebo preškrtnúť nehodiace sa voľby) a odošle ju e-mailom na sutaz.iBobor@fmph.uniba.sk. Čoskoro dostane odpoveď s ďalšími informáciami. Prihlášky spracovávame ručne, zvládnuť prvotný nával prihlášok nám možno potrvá niekoľko dní.
 • Po spustení prihlasovania žiakov (od 19. septembra 2019) budú koordinátori zadávať údaje o počte súťažiacich dievčat, chlapcov a ich tried. Získajú tak pre nich súťažné kódy, ktoré bude treba použiť v deň súťaže. Mená žiakov neevidujeme pre komplikácie, ktoré prináša GDPR. Adresa koordinátorského prostredia nie je zverejnená, koordinátori ju dostávajú e-mailom po odoslaní prihlášky.
 • Prihlasovanie žiakov bude uzavreté o polnoci zo soboty na nedeľu pred súťažou - 9. novembra 2019 o 24:00 hod. Po tomto termíne už z technických dôvodov (prenos databáz na súťažný server) koordinátor nemôže prihlasovať žiakov do žiadnej kategórie. Preto odporúčame pri registrácii zadať v každej kategórii o niečo väčší počet žiakov, aby mal počas súťaže dostatočný počet kódov pre náhradníkov. Vôbec nevadí, ak bude nakoniec súťažiť menej žiakov než učiteľ zadal pri registrácii.

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Súťažné kategórie

 • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
 • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
 • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
 • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií.
 • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Drobci a Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci.

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač, prípadne tablet alebo mobilný telefón s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a verzie prehliadačov, ktoré podporujú HTML5. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

Úlohy z archívu z ročníka 2015/16 a starších ale ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.
 

Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

logo - SISp

Kontakty

Organizačné záležitosti: sutaz.iBobor@fmph.uniba.sk

Počas súťaže sme na Hangouts (služba Google): sutaz.iBobor@gmail.com

Základné informácie

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl


Čas

Súťaž úspešne prebehla 11.-15.novembra 2019.