Štatistické vyhodnotenie 2023/24

Vysvetlivky k niektorým použitým pojmom

Drobci   Bobríci    Benjamíni    Kadeti    Juniori    Seniori    Nevidiaci SŠ    Nevidiaci ZŠ


Drobci - 7. novembra 2023

V kategórii Drobci súťažilo 25 927 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 560, úspešných riešiteľov je 6 768 (26,10%).
Priemer získaných bodov je 34,34 (zo 72); medián je 32.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Bobríci - 10. novembra 2023

V kategórii Bobríci súťažilo 33 254 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 1 240, úspešných riešiteľov je 14 941 (44,93%).
Priemer získaných bodov je 54,01 (z 96); medián je 56.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Benjamíni - 8. novembra 2023

V kategórii Benjamíni súťažilo 28 937 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 169, úspešných riešiteľov je 7 159 (24,74%).
Priemer získaných bodov je 38,11 (z 80); medián je 37,33.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?


Kadeti - 6. novembra 2023

V kategórii Kadeti súťažilo 24 383 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahlo 154, úspešných riešiteľov je 7 540 (30,92%).
Priemer získaných bodov je 41,9 (z 80); medián je 42,65.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Juniori - 10. novembra 2023

V kategórii Juniori súťažilo 12 033 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahlo 45, úspešných riešiteľov je 2 084 (17,32%).
Priemer získaných bodov je 34,36 (z 80); medián je 33.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Seniori - 7. novembra 2023

V kategórii Seniori súťažilo 5 407 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahol 15, úspešných riešiteľov je 688 (12,72%).
Priemer získaných bodov je 30,12 (z 80); medián je 28.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Nevidiaci SŠ - 7. novembra 2023

V kategórii Nevidiaci SŠ súťažilo 6 súťažiacich
Plný počet bodov mal 1, úspešní riešitelia sú 3 (50%).
Priemer získaných bodov je 30,56 (zo 48); medián je 31,17.

Diagram úspešnosti úloh

Nevidiaci ZŠ - 8. novembra 2023

V kategórii Nevidiaci ZŠ súťažilo 18 súťažiacich
Plný počet bodov nedosiahol nikto, úspešní riešitelia sú 6.
Priemer získaných bodov je 25,2 (zo 48); medián je 25,33.

Diagram úspešnosti úloh

Vysvetlivky k niektorým použitým pojmom:

  • Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov" (bodov okrem bonusu). V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v kategórii Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ je to 30 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov.
  • percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.
    Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.
    Naše diagramy prepočet bodov na percentil umožňujú každému súťažiacemu odhadnúť si svoj percentil keď poznajú počet svojich bodov, a tým získať informáciu, kde sa umiestnil v rámci celého Slovenska.

 

Základné informácie

17. ročník 2023/24

129 965 súťažiacich

16. ročník 2022/23

124 574 súťažiacich, 1591 škôl

15. ročník 2021/22

102 813 súťažiacich, 1378 škôl

14. ročník 2020/21

55 064 súťažiacich, 804 škôl

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl


Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

logo - SISp