Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Pripravujeme súťaž pre školský rok 2018/19

Aktuálne informácie

 • iBobor sa bude konať v termíne 12. - 16. novembra 2018. Termíny pre jednotlivé kategórie zverejníme neskôr, keď skončíme koordináciu termínov s niekoľkými inými súťažami a akciami.
 • Koordinátorské prostredie je zatiaľ nefunkčné. Zverejníme ho keď dobojujeme s GDPR.
 • Z dôvodu GDPR budeme meniť aj prihlášku, neposielajte nám prosím prihlášku na starom formulári.
 • Upozorňujeme, že úlohy z archívu z ročníka 2015/16 a starších ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Termíny iBobra pre školský rok 2018/19

 • 1. októbra - 8. novembra 2018 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 15. októbra - 10. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 9. - 16. novembra - súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
 • 12. - 16. novembra 2018 prebieha SÚŤAŽ:
  • Podrobné termíny pre jednotlivé kategórie zverejníme neskôr, keď skončíme koordináciu termínov s niekoľkými inými súťažami a akciami.

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách (možno aj vo viacerých, len nie všetci poslali svoje údaje medzinárodnému výboru) a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2018 sa stretnutie konalo na Cypre.

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom zvolených učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

Postup prihlasovania sa snažíme zosúladiť s GDPR, detaily vrátane tlačiva prihlášky oznámime neskôr.

Po spustení prihlasovania žiakov (od 15. októbra 2018) budú koordinátori zadávať údaje súťažiacich žiakov.

Adresa koordinátorského prostredia nie je zverejnená, koordinátori ju dostanú e-mailom po odoslaní prihlášky.

Od piatku 9. novembra 2018 bude môcť koordinátor získať zo systému súťažné prihlasovacie kódy pre všetkých svojich žiakov, ktoré musia žiaci použiť v deň súťaže.

Prihlasovanie žiakov bude uzavreté o polnoci zo soboty na nedeľu pred súťažou - 10. novembra 2018 o 24:00. Po tomto termíne už z technických dôvodov (prenos databáz na súťažný server) koordinátor nemôže prihlasovať žiakov do žiadnej kategórie. Odporúčame preto prihlásiť do súťaže aj dostatočný počet náhradníkov. Vôbec nevadí, ak prihlásený žiak nebude súťažiť. Veľké problémy nám však spôsobuje, keď po súťaži mnohí koordinátori žiadajú o zmenu mien súťažiacich lebo ten, kto naozaj v deň súťaže súťažil, nebol pred súťažou riadne prihlásený.

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Súťažné kategórie

 • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
 • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
 • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
 • Nevidiaci: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Drobci a Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci.

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač, prípadne tablet alebo mobilný telefón s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a verzie prehliadačov, ktoré podporujú HTML5. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

Úlohy z archívu z ročníka 2015/16 a starších ale ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

 

Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

Kontakty

Organizačné záležitosti: sutaz.iBobor@gmail.com

Počas súťaže sme na Skype: informatickybobor

Základné informácie

12. ročník 2018/19

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl

4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl

3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich

2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich

1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich

Čas

Do súťaže ostáva 48 dní.