Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Aktuality

 • Rozbehli sme Koordinátorské prostredie, školskí koordinátori môžu začať prihlasovať žiakov. Jeho adresa nie je zverejnená, ale je rovnaká ako po minulé roky. Noví koordinátori ju dostanú e-mailom po odoslaní prihlášky.
 • Zverejnili sme tohtoročný plagát. Aj tento rok ho plánujeme posielať poštou na jednotlivé školy.
 • V školskom roku 2016/17 sa bude konať jubilejný 10. ročník našej súťaže.
 • Minuloročné úlohy sú prístupné pre všetkých záujemcov v našom archíve úloh.

Termíny iBobra pre školský rok 2016/17

 • 19. septembra - 3. novembra 2016 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 10. októbra - 5. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 4. - 11. novembra - súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
 • 7. - 11. novembra 2016 prebieha SÚŤAŽ:
  • pondelok 7. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori,
  • utorok 8. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori,
  • streda 9. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti,
  • štvrtok 10. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni,
  • piatok 11. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci.

Čo je iBobor?

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 38 krajinách a zapojilo sa do nej 1 312 253 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

Podrobné informácie o histórii a priebehu súťaže spolu s mnohými upresňujúcimi detailami nájdete v príspevku konferencie Didinfo 2008. Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras

Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom zvolených učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

Koordinátor, ktorého škola sa zapojila do niektorého z minulých ročníkov, sa nemusí znova prihlasovať. Jeho pôvodné meno a heslo funguje naďalej. Po spustení prihlasovania žiakov (od 10. októbra 2016) treba len aktualizovať údaje žiakov, ktorí súťažili vlani a pridať ďalších žiakov, ktorí sa do súťaže prihlásia po prvý raz tento rok.

Adresa koordinátorského prostredia nie je zverejnená, ale je rovnaká ako po minulé roky. Noví koordinátori ju dostanú e-mailom po odoslaní prihlášky.

V prípade, že sa koordinátor zapája do súťaže na konkrétnej škole prvýkrát, je potrebné odoslať vyplnenú prihlášku na e-mailovú adresu sutaz.iBobor@gmail.com. Krátko na to mu organizátori pošlú adresu koordinátorského prostredia súťaže iBobor, ako aj prihlasovacie meno a heslo. V koordinátorskom prostredí bude potom môcť on-line prihlásiť konkrétnych žiakov svojej školy. Prihlášky škôl prijímame do štvrtka 3. novembra 2016 do 12:00 (na poludnie).

Od piatku 4. novembra 2016 bude môcť koordinátor získať zo systému súťažné prihlasovacie kódy pre všetkých svojich žiakov, ktoré musia žiaci použiť v deň súťaže.

Prihlasovanie žiakov bude uzavreté o polnoci zo soboty na nedeľu pred súťažou - 5. novembra 2016 o 24:00. Po tomto termíne už z technických dôvodov (prenos databáz na súťažný server) koordinátor nemôže prihlasovať žiakov do žiadnej kategórie. Odporúčame preto prihlásiť do súťaže aj dostatočný počet náhradníkov. Vôbec nevadí, ak prihlásený žiak nebude súťažiť. Veľké problémy nám však spôsobuje, keď po súťaži mnohí koordinátori žiadajú o zmenu mien súťažiacich lebo ten, kto naozaj v deň súťaže súťažil, nebol pred súťažou riadne prihlásený.

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 3. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Výnimočne sa môžu zúčastniť aj žiaci nižších ročníkov. Súťažia spolu s tretiakmi v kategórii Bobríci. Je na zvážení každého učiteľa, či prihlási aj mladších žiakov, keďže úlohy môžu byť pre nich priťažké.

Súťažné kategórie

 • Bobríci: 3.-4. ročník ZŠ
 • Benjamíni: 5.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategóriu Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori.

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a prehliadače, ktoré majú inštalovaný Flash Player 8 alebo novší. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

Keď ním prejdete, odporúčame vyskúšať si aj úlohy z archívu.

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

 

Kontakty

Organizačné záležitosti: iBobor@iBobor.sk

Počas súťaže sme na Skype: informatickybobor

Základné informácie

10. ročník 2016/17

sa koná v tomto školskom roku

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl

4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl

Čas

Do súťaže ostáva 16 dní.

Organizátori:

logo - Projekt Infovek

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - addup