Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Súťaž pre tento školský rok skončila

Zúčastnilo sa 62 981 súťažiacich z 921 škôl

Aktuálne informácie

 • Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete.
 • Tohtoročné úlohy sa v našom archíve objavia neskôr než po minulé roky. Musíme počkať až dosúťažia niektoré ďalšie krajiny.
 • Zistili sme, že sme 65 Benjamínom zle zhodnotili úlohu o robotovi v labyrinte. Týmto súťažiacim sme pridali body a ich učiteľom pošleme e-mail aby im prípadne mohli (znovu) vytlačiť diplom. Upravili sme aj štatistické vyhodnotenie.
 • V koordinátorskom prostredí sú prístupné kompletné výsledky všetkých žiakov danej školy. Úspešným riešiteľom môžu koordinátori vytlačiť alebo stiahnuť diplom.
  Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.
 • V koordinátorskom prostredí je prístupná oprava údajov žiakov resp. ich zámena. Koordinátor tak môže opraviť preklepy v mene alebo chybne zadanú triedu, ako aj vyriešiť situáciu keď namiesto prihláseného žiaka súťažil niekto iný.
 • Zverejnili sme kompletné štatistické vyhodnotenie.
 • Do vyhodnotenia súťaže Benjamínov sme k tým, čo súťažili v náhradnom termíne (15. novembra) zaradili nielen všetkých súťažiacich, ktorí dosúťažili v pôvodnom termíne a v náhradnom termíne už nesúťažili (bolo ich 1 097), ale aj súťažiacich, ktorí začali súťažiť v pôvodnom termíne, ale súťaž nedokončili a v náhradnom termíne už nesúťažili (bolo ich 1 315).
  Rozhodli sme sa tak preto, lebo mnohí z nich už nahrali v čase prerušenia súťaže dosť bodov na to, aby sa stali úspešnými riešiteľmi.
  Vieme, že situácia na každej škole mohla byť vo štvrtok 10.11. iná, preto nechávame plne v kompetencii školských koordinátorov, ako naložia s výsledkami svojich súťažiacich, ktorí súťaž neabsolvovali celú. Každopádne im dáme k dispozícii všetky výsledky, ktoré evidujeme.
 • Tento rok sme zmenili technológiu používanú pre zobrazovanie interaktívnych úloh. Oproti technológii Flash, ktorú sme používali v minulých 9 ročníkoch, začneme od tohto ročníka používať technológiu HTML5 a JavaScript. Výhodou nového riešenia je vynechanie v súčasnosti už problémového komponentu Flash Player ako aj podpora mobilov a tabletov.
  Ako pri každej zmene, aj teraz sa môžu vyskytnúť problémy. Skúste si prosím náš základný test, ktorý nájdete na adrese http://www.ibobor.sk/testJS2/testbobor4.html.
  Upozorňujeme, že úlohy z archívu ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Termíny iBobra pre školský rok 2016/17

 • 19. septembra - 3. novembra 2016 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 10. októbra - 5. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 4. - 11. novembra - súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
 • 7. - 11. novembra 2016 prebieha SÚŤAŽ:
  • pondelok 7. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori,
  • utorok 8. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori,
  • streda 9. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti,
  • utorok 15. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni,
  • piatok 11. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci.

Čo je iBobor?

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 38 krajinách a zapojilo sa do nej 1 312 253 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

Podrobné informácie o histórii a priebehu súťaže spolu s mnohými upresňujúcimi detailami nájdete v príspevku konferencie Didinfo 2008. Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras

Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom zvolených učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

Koordinátor, ktorého škola sa zapojila do niektorého z minulých ročníkov, sa nemusí znova prihlasovať. Jeho pôvodné meno a heslo funguje naďalej. Po spustení prihlasovania žiakov (od 10. októbra 2016) treba len aktualizovať údaje žiakov, ktorí súťažili vlani a pridať ďalších žiakov, ktorí sa do súťaže prihlásia po prvý raz tento rok.

Adresa koordinátorského prostredia nie je zverejnená, ale je rovnaká ako po minulé roky. Noví koordinátori ju dostanú e-mailom po odoslaní prihlášky.

V prípade, že sa koordinátor zapája do súťaže na konkrétnej škole prvýkrát, je potrebné odoslať vyplnenú prihlášku na e-mailovú adresu sutaz.iBobor@gmail.com. Krátko na to mu organizátori pošlú adresu koordinátorského prostredia súťaže iBobor, ako aj prihlasovacie meno a heslo. V koordinátorskom prostredí bude potom môcť on-line prihlásiť konkrétnych žiakov svojej školy. Prihlášky škôl prijímame do štvrtka 3. novembra 2016 do 12:00 (na poludnie).

Od piatku 4. novembra 2016 bude môcť koordinátor získať zo systému súťažné prihlasovacie kódy pre všetkých svojich žiakov, ktoré musia žiaci použiť v deň súťaže.

Prihlasovanie žiakov bude uzavreté o polnoci zo soboty na nedeľu pred súťažou - 5. novembra 2016 o 24:00. Po tomto termíne už z technických dôvodov (prenos databáz na súťažný server) koordinátor nemôže prihlasovať žiakov do žiadnej kategórie. Odporúčame preto prihlásiť do súťaže aj dostatočný počet náhradníkov. Vôbec nevadí, ak prihlásený žiak nebude súťažiť. Veľké problémy nám však spôsobuje, keď po súťaži mnohí koordinátori žiadajú o zmenu mien súťažiacich lebo ten, kto naozaj v deň súťaže súťažil, nebol pred súťažou riadne prihlásený.

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 3. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Výnimočne sa môžu zúčastniť aj žiaci nižších ročníkov. Súťažia spolu s tretiakmi v kategórii Bobríci. Je na zvážení každého učiteľa, či prihlási aj mladších žiakov, keďže úlohy môžu byť pre nich priťažké.

Súťažné kategórie

 • Bobríci: 3.-4. ročník ZŠ
 • Benjamíni: 5.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategóriu Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori.

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač, prípadne tablet alebo aj mobilný telefón s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a verzie prehliadačov, ktoré podporujú HTML5. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

Úlohy z archívu ale ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

 

Kontakty

Organizačné záležitosti: sutaz.iBobor@gmail.com

Počas súťaže sme na Skype: informatickybobor

Základné informácie

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl

4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl

3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich

2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich

Čas

Súťaž úspešne prebehla 7.-15.novembra 2016.

Organizátori:

logo - Projekt Infovek

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - addup