Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Súťaž pre tento školský rok skončila

Zúčastnilo sa 74 216 súťažiacich z 992 škôl

Aktuálne informácie

 • Tohtoročné úlohy sa v našom archíve objavia až o niekoľko mesiacov. Musíme počkať až dosúťažia niektoré ďalšie krajiny (napr. tie z južnej pologule).
 • V koordinátorskom prostredí sú prístupné kompletné výsledky všetkých žiakov danej školy. Úspešným riešiteľom môžu koordinátori vytlačiť alebo stiahnuť diplom.
  Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v kategórii Nevidiaci je to 30 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov.
 • V koordinátorskom prostredí je prístupná oprava údajov žiakov resp. ich zámena. Koordinátor tak môže opraviť preklepy v mene alebo chybne zadanú triedu, ako aj vyriešiť situáciu keď namiesto prihláseného žiaka súťažil niekto iný.
 • Zverejnili sme kompletné štatistické vyhodnotenie.
 • V tomto roku sme uviedli novú kategóriu Drobci pre žiakov 2. a 3. ročníkov základných škôl. Spolu s jej zavedením sa zmenili intervaly ročníkov pre kategórie Bobríci a Benjamíni.
 • V tomto roku sme uviedli novú kategóriu Nevidiaci pre študentov stredných škôl alebo kvinty až oktávy osemročných gymnázií, ktorí sú buď nevidiaci alebo ich zrakové postihnutie im umožňuje pracovať s počítačom len pomocou čítacieho softvéru, brailovského riadku alebo zväčšovacieho softvéru s aspoň dvojnásobným zväčšením. Zavedenie tejto kategórie vychádza z viacročných skúseností našich kolegýň na škole pre slabozrakých a nevidiacich.
 • Minulý rok sme zmenili technológiu používanú pre zobrazovanie interaktívnych úloh. Oproti technológii Flash, ktorú sme používali v prvých 9 ročníkoch, sme začali používať technológiu HTML5 a JavaScript. Výhodou nového riešenia je vynechanie v súčasnosti už problémového komponentu Flash Player ako aj podpora mobilov a tabletov.
  Ako pri každej zmene, aj teraz sa môžu vyskytnúť problémy. Skúste si prosím náš základný test, ktorý nájdete na adrese http://www.ibobor.sk/testJS2/testbobor4.html.
  Upozorňujeme, že úlohy z archívu z ročníkov 2015/16 a starších ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Termíny iBobra pre školský rok 2017/18

Prosím, pri organizovaní súťaže na škole si dajte pozor na zmeny v súťažných dňoch a zaradeniach jednotlivých ročníkov do súťažných kategórií.

 • 1. septembra - 2. novembra 2017 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 11. októbra - 4. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 3. - 13. novembra - súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
 • 6. - 13. novembra 2017 prebieha SÚŤAŽ:
  • pondelok 6. novembra od 9:30 do 13:30 Juniori (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta),
  • utorok 7. novembra od 9:30 do 13:30 Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva), Drobci (2. a 3. ročník ZŠ) a Nevidiaci (1. až 5. ročník SŠ, kvinta až oktáva),
  • streda 8. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ),
  • štvrtok 9. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ, prima, sekunda),
  • piatok 10. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ, tercia, kvarta),
  • pondelok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci, Benjamíni a Kadeti - náhradný termín pre školy postihnuté elektronickým testovaním piatakov.,

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2017 sa stretnutie konalo v talianskom meste Brescia.

Podrobné informácie o histórii a priebehu súťaže spolu s upresňujúcimi detailami nájdete v príspevku konferencie Didinfo 2008. Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom zvolených učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

Koordinátor, ktorého škola sa zapojila do niektorého z minulých ročníkov, sa nemusí znova prihlasovať. Jeho pôvodné meno a heslo funguje naďalej. Po spustení prihlasovania žiakov (od 11. októbra 2017) treba len aktualizovať údaje žiakov, ktorí súťažili vlani a pridať ďalších žiakov, ktorí sa do súťaže prihlásia po prvý raz tento rok.

Adresa koordinátorského prostredia nie je zverejnená, ale je rovnaká ako po minulé roky. Noví koordinátori ju dostanú e-mailom po odoslaní prihlášky.

V prípade, že sa koordinátor zapája do súťaže na konkrétnej škole prvýkrát, je potrebné odoslať vyplnenú prihlášku na e-mailovú adresu sutaz.iBobor@gmail.com. Krátko na to mu organizátori pošlú adresu koordinátorského prostredia súťaže iBobor, ako aj prihlasovacie meno a heslo. V koordinátorskom prostredí bude potom môcť on-line prihlásiť konkrétnych žiakov svojej školy. Prihlášky škôl prijímame do štvrtka 2. novembra 2017 do 12:00 (na poludnie).

Od piatku 3. novembra 2017 bude môcť koordinátor získať zo systému súťažné prihlasovacie kódy pre všetkých svojich žiakov, ktoré musia žiaci použiť v deň súťaže.

Prihlasovanie žiakov bude uzavreté o polnoci zo soboty na nedeľu pred súťažou - 4. novembra 2017 o 24:00. Po tomto termíne už z technických dôvodov (prenos databáz na súťažný server) koordinátor nemôže prihlasovať žiakov do žiadnej kategórie. Odporúčame preto prihlásiť do súťaže aj dostatočný počet náhradníkov. Vôbec nevadí, ak prihlásený žiak nebude súťažiť. Veľké problémy nám však spôsobuje, keď po súťaži mnohí koordinátori žiadajú o zmenu mien súťažiacich lebo ten, kto naozaj v deň súťaže súťažil, nebol pred súťažou riadne prihlásený.

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Súťažné kategórie

Tento rok zavádzame dve nové kategórie - Drobci a Nevidiaci a upravujeme intervaly ročníkov pre kategórie Bobríci a Benjamíni.

 • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ, nová kategória
 • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ, zmenené intervaly kategórie
 • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia, zmenená dolná hranica kategórie
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
 • Nevidiaci: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií, nová kategória

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Drobci a Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci.

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač, prípadne tablet alebo aj mobilný telefón s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a verzie prehliadačov, ktoré podporujú HTML5. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

Úlohy z archívu ale ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

 

Kontakty

Organizačné záležitosti: sutaz.iBobor@gmail.com

Počas súťaže sme na Skype: informatickybobor

Základné informácie

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl

4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl

3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich

2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich

1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich

Čas

Súťaž úspešne prebehla 6.-13.novembra 2017.

Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - addup