Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Súťaž v školskom roku 2023/24 skončila. Spolu súťažilo 129 965 žiakov.
Štatistické vyhodnotenie nájdete tu.

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne stretnutie.

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

Ako sa zapojiť do súťaže

Učiteľ bude prihlasovať žiakov priamo cez EduPage.

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Súťažné kategórie

  • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
  • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
  • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
  • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
  • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
  • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
  • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií.
  • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Drobci a Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci.

Technické detaily pre Archív súťaže

Podporované sú všetky bežné operačné systémy a verzie prehliadačov, ktoré podporujú HTML5. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre úlohy z Archívu iBobor nájdete tu.

Úlohy z Archívu zo starších ročníkov ako 2016/17 vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Vyhodnotenie v prostredí EduPage

Každý účastník sa dozvie počet bodov a percentil v deň po súťažnom dni svojej kategórie. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi umožnené pozrieť si ako zodpovedal jednotlivé úlohy, či bola jeho odoveď správna. V prostredí tiež uvidí odôvodnenie správnej odpovede a viac sa dozvie aj o tom, ktorej informatickej témy sa úloha týka. V tejto časti často nájde aj odkazy na webové stráky s ďalšími informáciami o podobnom type úloh.
Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

logo - SISp

Kontakty

Registrácia a práca v EduPage: sutaze@asc.sk

Organizačné záležitosti: sutaz.iBobor@gmail.com

Počas súťaže sme na Čet (služba Google): sutaz.iBobor@gmail.com

Základné informácie

17. ročník 2023/24

129 965 súťažiacich

16. ročník 2022/23

124 574 súťažiacich, 1591 škôl

15. ročník 2021/22

102 813 súťažiacich, 1378 škôl

14. ročník 2020/21

55 064 súťažiacich, 804 škôl

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl