Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Súťaž pre tento školský rok skončila

Zúčastnilo sa 77 928 súťažiacich z 979 škôl

Aktuálne informácie

 • Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete.
 • V koordinátorskom prostredí sú prístupné kompletné výsledky všetkých žiakov danej školy. Úspešným riešiteľom môžu koordinátori vytvoriť diplom.
  Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musí v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov, v kategóriách Nevidiaci ZŠ a Nevidiaci SŠ aspoň 30 bodov a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov.
 • V koordinátorskom prostredí je prístupná oprava údajov žiakov resp. ich zámena. Koordinátor tak môže opraviť chybne zadanú triedu a pohlavie súťažiaceho, ako aj vyriešiť situáciu keď namiesto prihláseného žiaka súťažil niekto iný.
 • Zverejnili sme kompletné štatistické vyhodnotenie.
 • V tomto školskom roku sme uvideli novú kategóriu Nevidiaci ZŠ, ktorá umožní súťažiť online aj nevidiacim žiakom druhého stupňa základných škôl. Viac informácií nájdete na stránke O kategóriách pre nevidiacich.
 • Upozorňujeme, že úlohy z archívu z ročníka 2015/16 a starších ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Termíny iBobra pre školský rok 2018/19

 • 15. októbra - 8. novembra 2018 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 17. októbra - 10. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 12. - 16. novembra 2018 prebieha SÚŤAŽ:
  • pondelok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ, tercia, kvarta),
  • utorok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva), Drobci (2. a 3. ročník ZŠ) a Nevidiaci SŠ (stredné školy, kvinta až oktáva),
  • streda 14. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ, prima, sekunda) a Nevidiaci ZŠ (druhý stupeň základných škôl, príma až kvarta),
  • štvrtok 15. novembra od 9:30 do 13:30 Juniori (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta),
  • piatok 16. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách (možno aj vo viacerých, len nie všetci poslali svoje údaje medzinárodnému výboru) a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2018 sa stretnutie konalo na Cypre.

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

Koordinátor vyplní túto prihlášku, potvrdí v nej súhlas so spracúvaním údajov (to je dôležité, nezabudnite prosím zmazať alebo preškrtnúť nehodiace sa voľby) a odošle ju e-mailom na sutaz.iBobor@fmph.uniba.sk. Čoskoro dostane odpoveď s ďalšími informáciami. Prihlášky spracovávame ručne, zvládnuť prvotný nával prihlášok nám možno potrvá niekoľko dní.

V tomto roku je potrebné, aby sa prihlásili znova všetky školy, aj tie, ktoré už súťažili v minulých ročníkoch.

Po spustení prihlasovania žiakov (od 17. októbra 2018) budú koordinátori zadávať údaje o počte súťažiacich dievčat, chlapcov a ich tried. Získajú tak pre nich súťažné kódy, ktoré bude treba použiť v deň súťaže. Mená žiakov v tomto roku nebudeme evidovať pre komplikácie, ktoré prináša GDPR.

Adresa koordinátorského prostredia nie je zverejnená, koordinátori ju dostanú e-mailom po odoslaní prihlášky.

Prihlasovanie žiakov bude uzavreté o polnoci zo soboty na nedeľu pred súťažou - 10. novembra 2018 o 24:00 hod.. Po tomto termíne už z technických dôvodov (prenos databáz na súťažný server) koordinátor nemôže prihlasovať žiakov do žiadnej kategórie. Preto odporúčame pri registrácii zadať v každej kategórii o niečo väčší počet žiakov, aby mal počas súťaže dostatočný počet kódov pre náhradníkov.. Vôbec nevadí, ak bude nakoniec súťažiť menej žiakov než učiteľ zadal pri registrácii..

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Súťažné kategórie

 • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
 • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
 • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
 • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií.
 • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Drobci a Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci.

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač, prípadne tablet alebo mobilný telefón s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a verzie prehliadačov, ktoré podporujú HTML5. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

Úlohy z archívu z ročníka 2015/16 a starších ale ešte stále vyžadujú inštalovaný Flash Player verzie aspoň 8 ako aj povolenie jeho použitia v prehliadači.

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

 

Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

Kontakty

Organizačné záležitosti: sutaz.iBobor@fmph.uniba.sk

Počas súťaže sme na Hangouts (služba Google): sutaz.iBobor@gmail.com

Základné informácie

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl


Čas

Súťaž úspešne prebehla 12.-16.novembra 2018.